AKTUALNE PROJEKTY

Projekty realizowane przez Fundacje skierowane są do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, rodzin w kryzysie, z trudnościami wychowawczymi, rodzin zastępczych, rodzin i osób doświadczających przemocy, uzależnionych, dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce. Ze środków pochodzących z EFS, dzięki wsparciu naszych specjalistów (psychologów, terapeutów, doradców zawodowych, trenerów, pedagogów) osoby biorące udział w projektach mają szanse na nowy zawód, nową pracę, nowe życie. Sprawdź szczegóły klikając na nazwę projektu.

Jak nas wspierać

Zapraszamy do wsparcia działań Fundacji. Środki uzyskane w ramach wsparcia zostają przekazane na cele statutowe Fundacji. Wsparcie rodzin w kryzysie, dzieci i młodzieży ……

Darowizny

Wpłać dowolną kwotę wykorzystując .... Możesz też wesprzeć nas przez nasz profil FB

Zakupy z FaniMani

Skorzystaj z możliwości wsparcia podczas robienia zakupów. Ponad .... sklepów. Zobacz jakie to proste.

Ubezpieczenia z Idea Fair Play

Skorzystaj z możliwości wsparcia podczas ubezpieczania samochodu, mieszkania,,, Ponad ... ubezpieczycieli z Idea Fair Play. Zobacz jakie to proste

Zbiórki

Prowadzimy zbiórki na doraźne cele ... Zobacz jakie to proste

Wolontariat

Dołącz do nas. Sprawdź jak możesz pomóc. Zobacz jakie to proste.