ZREALIZOWANE PROJEKTY

Pierwsze projekty realizowane przez Fundacje skierowane były do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych, osób zmagajązych sie z uzależnieniem, będących w trakcie lub po terapi uzależnień. Z pomocy w ramach zakończonych projektów skorzystało 360 osób.

Spinacz

Projekt był realizowany od 04-09-2017 do 31-10-2019. Celem projektu było wsparcie aktywności społecznej i zawodowej osób niezatrudnionych, wychodzących z uzależnienia oraz utrwalenie ich abstynencji.

W projekcie mogli wziąć udział:
• osoby zamieszkujące obszar Dolnego Śląska,
• zakończyły lub uczestniczą w psychoterapii w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego lub programie terapeutycznym w Zakładzie Opieki Zdrowotnej,
• są osobami niezatrudnionymi (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo),• są osobami pełnoletnimi.

Z czego skorzystał uczestnik projektu?
• stałe wsparcie specjalistów w czasie udziału w projekcie,
• indywidualna terapia i grupowe warsztaty psychospołeczne (trzydniowy wyjazd do Centrum Edukacji, Doradztwa i Rozwoju w Czarnym Borze),
• poradnictwo specjalistyczne (prawne , medyczne, psychologiczne, rodzinne, zawodowe itp.),
• kursy/szkolenia zawodowe i kwalifikacyjne umożliwiające zdobycie uprawnień zawodowych zgodnych preferencjami i potrzebami uczestnika (w okresie szkoleń wypłacamy stypendium szkoleniowe),
• kursy/szkolenia podnoszące poziom kompetencji (np. komputerowe, językowe, prawa jazdy),
• udział w 3 miesięcznych płatnych stażach zawodowych,
• wsparcie w pozyskiwaniu zatrudnienia (pośrednictwo pracy).

Projekt SPINACZ jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Realizator umożliwi każdej osobie niepełnosprawnej pełny udział we wszystkich formach wsparcia w projekcie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Moja Szansa

Projekt był realizowany 01.09.2017 do 31.10.2019. Projekt realizowany był przez Fundację Raduga i Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych. Celem projektu było wsparcie aktywności społecznej i zawodowej osób niezatrudnionych.
W ramach projektu działał Ośrodek Środowiskowej Aktywności.

W projekcie mogli wziąć udział:
• osoby po kryzysach psychicznych,
• osoby z zaburzeniami psychicznymi,
• zamieszkujące jeden z powiatów : głogowski, jaworski, Legnica miasto, legnicki, lubiński, polkowicki,
• zakończyły lub uczestniczą w psychoterapii w Oddziale Psychiatrycznym, bądź leczy się psychiatrycznie,
• są osobami niezatrudnionymi,
• są osobami pełnoletnimi.

Z czego skorzystał uczestnik projektu?
• stałe wsparcie specjalistów w czasie udziału w projekcie;
• indywidualna terapia motywująca;
• poradnictwo specjalistyczne (prawne , medyczne, psychologiczne, rodzinne, zawodowe itp.);
• kursy/szkolenia zawodowe i kwalifikacyjne umożliwiające zdobycie uprawnień zawodowych zgodnych preferencjami i potrzebami uczestnika ( w okresie szkoleń wypłacamy stypendium szkoleniowe);
• kursy/szkolenia podnoszące poziom kompetencji (np. komputerowe, językowe, prawa jazdy);
• udział w 3 miesięcznych płatnych stażach zawodowych;
• wsparcie w pozyskiwaniu zatrudnienia (pośrednictwo pracy).
• udział w zajęciach Ośrodka Środowiskowej Aktywności (zajęcia plastyczne, darmowe, arteterapia, zajęcia rehabilitacyjno- korekcyjne, warsztaty psychospołeczne).

Projekt MOJA SZANSA jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Realizator umożliwi każdej osobie niepełnosprawnej pełny udział we wszystkich formach wsparcia w projekcie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Druga Szansa

Projekt był realizowany od 01-11-2016 do 31-10-2018.
Celem projektu było wsparcie aktywności społecznej i zawodowej osób niezatrudnionych i utrwalenie ich abstynencji.

W projekcie mogli wziąć udział:
• osoby zamieszkujące jeden z powiatów : głogowski, jaworski, Legnica miasto, legnicki, lubiński, polkowicki,
• zakończyły lub uczestniczą w psychoterapii w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego lub programie terapeutycznym w Zakładzie Opieki Zdrowotnej,
• są osobami niezatrudnionymi (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo),
• są osobami pełnoletnimi.

Z czego skorzystał uczestnik projektu?
• stałe wsparcie specjalistów w czasie udziału w projekcie,
• indywidualna terapia i grupowe warsztaty psychospołeczne (trzydniowy wyjazd do Centrum Edukacji, Doradztwa i Rozwoju w Czarnym Borze),
• poradnictwo specjalistyczne (prawne , medyczne, psychologiczne, rodzinne, zawodowe itp.),
• kursy/szkolenia zawodowe i kwalifikacyjne umożliwiające zdobycie uprawnień zawodowych zgodnych preferencjami i potrzebami uczestnika (w okresie szkoleń wypłacamy stypendium szkoleniowe),
• kursy/szkolenia podnoszące poziom kompetencji (np. komputerowe, językowe, prawa jazdy),
• udział w 3 miesięcznych płatnych stażach zawodowych,
• wsparcie w pozyskiwaniu zatrudnienia (pośrednictwo pracy).

Projekt DRUGA SZANSA jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Realizator umożliwi każdej osobie niepełnosprawnej pełny udział we wszystkich formach wsparcia w projekcie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Jak nas wspierać

Zapraszamy do wsparcia działań Fundacji. Środki uzyskane w ramach wsparcia zostają przekazane na cele statutowe Fundacji. Wsparcie rodzin w kryzysie, dzieci i młodzieży ……

Darowizny

Wpłać dowolną kwotę wykorzystując .... Możesz też wesprzeć nas przez nasz profil FB

Zakupy z FaniMani

Skorzystaj z możliwości wsparcia podczas robienia zakupów. Ponad .... sklepów. Zobacz jakie to proste.

Ubezpieczenia z Idea Fair Play

Skorzystaj z możliwości wsparcia podczas ubezpieczania samochodu, mieszkania,,, Ponad ... ubezpieczycieli z Idea Fair Play. Zobacz jakie to proste

Zbiórki

Prowadzimy zbiórki na doraźne cele ... Zobacz jakie to proste

Wolontariat

Dołącz do nas. Sprawdź jak możesz pomóc. Zobacz jakie to proste.